ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์และโรงเรียนบ้านม่วง
วันที่ 18-19,22 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 92.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดวังกอง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านน้ำลี สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 84.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยคอม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 80.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 70.5 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 - -  
10 โรงเรียนสว่างวิทย์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน