ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์และโรงเรียนบ้านม่วง
วันที่ 18-19,22 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสว่างวิทย์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดวังสัมพันธ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านไร่ตีนตก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดวังกอง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน