ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์และโรงเรียนบ้านม่วง
วันที่ 18-19,22 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสุมข้าม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไร่ตีนตก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 82 ทอง 4  
6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดจอมแจ้ง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน