ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์และโรงเรียนบ้านม่วง
วันที่ 18-19,22 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสุมข้าม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดวังสัมพันธ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไร่ตีนตก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาหน่ำ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 87 ทอง 6  
8 โรงเรียนสว่างวิทย์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 86 ทอง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน