ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์และโรงเรียนบ้านม่วง
วันที่ 18-19,22 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาไพร สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 2 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 81.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 72.33 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 71.5 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยยศ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 67 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 65.75 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาแซง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 61.75 ทองแดง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน