ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์และโรงเรียนบ้านม่วง
วันที่ 18-19,22 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาแซง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดวังสัมพันธ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาหน่ำ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดนาขุม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยคอม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 80 ทอง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน