ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์และโรงเรียนบ้านม่วง
วันที่ 18-19,22 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 91.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 84.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 83.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเดิ่น สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 78.75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยครั่ง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 78.25 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 76.25 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน