ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์และโรงเรียนบ้านม่วง
วันที่ 18-19,22 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปางเกลือ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยแมง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาหน่ำ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านห้วยสูน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 65 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนวัดจอมแจ้ง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 65 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 65 ทองแดง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน