ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์และโรงเรียนบ้านม่วง
วันที่ 18-19,22 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 80.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปากปาด สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยคอม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านนาไพร สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 63 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 62 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 60 ทองแดง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน