ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์และโรงเรียนบ้านม่วง
วันที่ 18-19,22 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 92.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 83.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 74.75 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดวังสัมพันธ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านนาแซง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 0 เข้าร่วม  
8 โรงเรียนบ้านโป่งปุ้น สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน