ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์และโรงเรียนบ้านม่วง
วันที่ 18-19,22 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสว่างวิทย์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 87.2 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาไพร สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 86.6 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านน้ำแพ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 84.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านปากปาด สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 83.8 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดจอมแจ้ง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 83.8 ทอง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน