ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์และโรงเรียนบ้านม่วง
วันที่ 18-19,22 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาหน่ำ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำแพ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกิ่วเคียน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 79.75 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดวังกอง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 79.75 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 79.5 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 78.75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 78.75 เงิน 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน