ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์และโรงเรียนบ้านม่วง
วันที่ 18-19,22 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปากปาด สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 81.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 76.33 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 76.33 เงิน 4  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน