ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์และโรงเรียนบ้านม่วง
วันที่ 18-19,22 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 0 เข้าร่วม  
3 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 0 เข้าร่วม  
4 โรงเรียนบ้านห้วยคอม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 0 เข้าร่วม  
5 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 0 เข้าร่วม  
6 โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน