ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์และโรงเรียนบ้านม่วง
วันที่ 18-19,22 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้ำลี สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 67 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาไพร สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 65 ทองแดง 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน