ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์และโรงเรียนบ้านม่วง
วันที่ 18-19,22 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 - -  
3 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 - -  
4 โรงเรียนบ้านนาไพร สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 - -  
5 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 - -  
6 โรงเรียนบ้านห้วยคอม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 - -  
7 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 - -  
8 โรงเรียนบ้านห้วยหูด สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 - -  
9 โรงเรียนสมพงษ์วิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 - -  
10 โรงเรียนสว่างวิทย์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน