ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์และโรงเรียนบ้านม่วง
วันที่ 18-19,22 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 - -  
3 โรงเรียนบ้านนาไพร สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 - -  
4 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 - -  
5 โรงเรียนบ้านห้วยสูน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 - -  
6 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 - -  
7 โรงเรียนบ้านโป่งพาน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 - -  
8 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 - -  
9 โรงเรียนสว่างวิทย์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน