ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์และโรงเรียนบ้านม่วง
วันที่ 18-19,22 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านน้ำต๊ะ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านปางเกลือ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 70 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 60 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยสูน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน