ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์และโรงเรียนบ้านม่วง
วันที่ 18-19,22 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 81.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาบัว สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 78.5 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดวังกอง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน