ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์และโรงเรียนบ้านม่วง
วันที่ 18-19,22 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 80.1 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปากปาด สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 79.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปางเกลือ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 77.1 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 74.5 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านโป่งพาน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 72.5 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดวังสัมพันธ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 62 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนวัดวังกอง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน