ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์และโรงเรียนบ้านม่วง
วันที่ 18-19,22 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 81 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาแซง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยยศ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 63 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 50 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 50 เข้าร่วม 5  
7 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 0 เข้าร่วม  
8 โรงเรียนวัดจอมแจ้ง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน