ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์และโรงเรียนบ้านม่วง
วันที่ 18-19,22 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดจอมแจ้ง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาแซง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดวังกอง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 80 ทอง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน