ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์และโรงเรียนบ้านม่วง
วันที่ 18-19,22 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเจริญราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยสูน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านนาหน่ำ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดจอมแจ้ง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 72 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน