ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์และโรงเรียนบ้านม่วง
วันที่ 18-19,22 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดจอมแจ้ง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 97.6 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเดิ่น สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 96.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 94.6 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 94.4 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 93.4 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 93 ทอง 7  
8 โรงเรียนสมพงษ์วิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 91.4 ทอง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน