ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์และโรงเรียนบ้านม่วง
วันที่ 18-19,22 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 6 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดจอมแจ้ง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 72 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนวัดปากไพร สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 65 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยสูน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 64 ทองแดง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน