ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์และโรงเรียนบ้านม่วง
วันที่ 18-19,22 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านนาไพร สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 68 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 66 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 66 ทองแดง 5  
7 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 64 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 60 ทองแดง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน