ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์และโรงเรียนบ้านม่วง
วันที่ 18-19,22 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 83.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 68.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 67.5 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านน้ำลี สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 66.5 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านปางเกลือ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 62.5 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนวัดวังกอง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 60.5 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาบัว สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน