หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::ss-pre1

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 16- 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

 

001 ภาษาไทย

1.  004 การแข่งขันเขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 2.  006 การแข่งขันเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
3.  007 การแข่งขันเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 4.  008 การแข่งขันเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
5.  010 การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ (เพลงอิสระ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 6.  011 การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
7.  012 การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 8.  014 การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
9.  016 การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 10.  017 การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
11.  018 การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 12.  019 การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
13.  170 การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 14.  172 การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
15.  022 การแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 16.  023 การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
17.  024 การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 18.  025 การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
19.  026 การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 20.  028 การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
21.  029 การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 22.  030 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
23.  031 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 24.  173 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
25.  175 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 26.  033 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
27.  037 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 28.  179 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
29.  181 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 30.  160 การแข่งขันอ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
31.  162 การแข่งขันอ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 32.  164 การแข่งขันอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
33.  166 การแข่งขันอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 34.  167 การแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
35.  169 การแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ tongwww100@hotmail.com
โทร 054-653276
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]