กำหนดพิธีเปิด-ปิด
กำหนดพิธีเปิด-ปิด
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดแพร่
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS
(ศูนย์ ฯ กอเปา อบจ.แพร่) ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

คลิ๊ก Download