หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 1 7 พ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00
-
2 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ห้อง โสตทัศนศึกษา 2 7 พ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00
-
3 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 7 พ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00
-
4 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 7 พ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00
-
5 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ห้องประชุม 1 7 พ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00
-
6 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ห้องประชุม 1 7 พ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00
-
7 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 2 7 พ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00
-
8 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 1 7 พ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]