หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ อาคารห้องสมุด ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุดเหล่าไทย 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-10.30
-
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ อาคารห้องสมุด ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุดเหล่าไทย 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-10.30
-
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ อาคารเพชรรัตน์ ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-10.30
-
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ อาคารเพชรรัตน์ ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-10.30
-
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ อาคารอัจฉริยภาพ ชั้น 1 ห้อง ห้องอัจฉริยภาพ 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป เวลาการแข่งขันแต่ละทีม ขึ้นอยู่กับเนื้อหาบทอ่าน
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ อาคารอัจฉริยภาพ ชั้น 1 ห้อง ห้องอัจฉริยภาพ 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป เวลาการแข่งขันแต่ละทีม ขึ้นอยู่กับเนื้อหาบทอ่าน
7 278 พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ อาคารทับทิม ชั้น 2 ห้อง ห้อง 222-228 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
08.00 เป็นต้นไป (แข่งรอบชิงชนะเลิศ) อาคารมรกต ชั้น 1 ห้องไร้พรมแดน วันที่ 18 ธ.ค. 2557 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
8 279 พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ อาคารทับทิม ชั้น 2 ห้อง 222-228 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
08.00 เป็นต้นไป (แข่งรอบชิงชนะเลิศ) อาคารมรกต ชั้น 1 ห้องไร้พรมแดน วันที่ 19 ธ.ค. 2557 เวลา 08.00 เป็นต้นไป
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ อาคารมรกต ชั้น 1 ห้อง ห้องTheater 2-3 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-10.00
-
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ อาคารมรกต ชั้น 1 ห้อง ห้องTheater 2-3 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-10.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]