หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม สนามฟุตบอล 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
เริ่ม 09:00
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม สนามฟุตบอล 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
เริ่ม 09:00
-
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม อาคาร ICT ชั้น 1 ห้อง โสตฯ 2 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
เริ่ม 08.30 แข่งหลังจาก กิจกรรมสภานักเรียน ม.1 - ม.6
4 642 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม อาคาร ICT ชั้น 1 ห้อง โสตฯ 2 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
เริ่ม 08:30 10 นาที/ทีม
5 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง อาเซียน 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
เริ่ม 08:30 15 นาที/ทีม
6 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง โสตฯ 1 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
เริ่ม 08:30 15 นาที/ทีม
7 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม หอประชุม 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
เริ่ม 09:00
-
8 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม หอประชุม 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
เริ่ม 09:00
-
9 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง โสตฯ 1 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
เริ่ม 08:30 15 นาที/ทีม
10 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง สาระสังคมศึกษา 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
เริ่ม 08:30 15 นาที/ทีม
11 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
-
-
12 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
-
-
13 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
-
-
14 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
-
-
15 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
-
-
16 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
-
-
17 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
-
-
18 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]