หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร1 อาคารพิริยะ ชั้น 3 ห้อง 136 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-14.00 น. ให้โรงเรียนเตรียมไมโครโฟนและหูฟังมาเอง
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร 7 อาคารเฉลิมราชย์พิริยานุสรณ์ ชั้น 1 ห้อง Resource Center 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00 น.
-
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร 7 อาคารเฉลิมราชย์พิริยานุสรณ์ ชั้น 1 ห้อง Resource Center 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00 น.
-
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร 1 อาคารพิริยะ ชั้น 3 ห้อง 131 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-14.00 น. ให้โรงเรียนเตรียมไมโครโฟนและหูฟังมาเอง
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร 1 อาคารพิริยะ ชั้น 3 ห้อง 131 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-14.00 น. ให้โรงเรียนเตรียมไมโครโฟนและหูฟังมาเอง
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารต้นสัก ห้อง สืบค้น 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00 น. ให้โรงเรียนเตรียมไมโครโฟนและหูฟังมาเอง
7 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารICT ห้อง ICT 1 - 2 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00 น. ให้โรงเรียนเตรียมไมโครโฟนและหูฟังมาเอง
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร 7 อาคารเฉลิมราชย์พิริยานุสรณ์ ชั้น 1 ห้อง E-Library 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00 น. ให้โรงเรียนเตรียมไมโครโฟนและหูฟังมาเอง
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร 7 อาคารเฉลิมราชย์พิริยานุสรณ์ ชั้น 1 ห้อง E-Library 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00 น. ให้โรงเรียนเตรียมไมโครโฟนและหูฟังมาเอง
10 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารต้นสัก ห้อง สืบค้น 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00 น.
-
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร1 อาคารพิริยะ ชั้น 3 ห้อง 136 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00 น.
-
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (โดมเฉลิมพระเกียรติ) 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00 น.
-
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (โดมเฉลิมพระเกียรติ) 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00 น.
-
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารICT ห้อง ICT 1 - 2 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-14.00 น. ให้โรงเรียนเตรียมไมโครโฟนและหูฟังมาเอง


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]