หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 สนามกีฬา อบจ.แพร่ โรงยิมแฝด ชั้น 1 ห้อง โรงยิมแฝด 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
08.00-17.00 เวลาในการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 สนามกีฬา อบจ.แพร่ โรงยิมแฝด ชั้น 1 ห้อง โรงยิมแฝด 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
08.00-17.00 เวลาในการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
3 627 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
-
ไม่มีการแข่งขันในระดับภาค แต่จะได้รับพิจารณาจากสนก. ให้เข้าร่ว่มการแข่งขันระดับชาติ
4 628 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
-
ไม่มีการแข่งขันในระดับภาค แต่จะได้รับพิจารณาจากสนก. ให้เข้าร่ว่มการแข่งขันระดับชาติ


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]