หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา อุตสาหกรรม 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา อุตสาหกรรม 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา ชั้นล่าง อาคารเจ้าคุณ 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา ชั้นล่าง อาคารเจ้าคุณ 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา หอประชุม 1 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา หอประชุม 1 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา ถนนหน้าอาคาร 4 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา ถนนหน้าอาคาร 4 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา ลานต้นไทร 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-11.00
-
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา ลานต้นไทร 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-11.00
-
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา ถนนหน้าอาคารโรงอาหาร 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา ถนนหน้าอาคารโรงอาหาร 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
13 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา หอประชุม 2 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
14 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา หอประชุม 2 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา ลานหน้าหอประชุม 2 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา ลานหน้าหอประชุม 2 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา ชั้นบนอาคารเจ้าคุณ 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา ชั้นบนอาคารเจ้าคุณ 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]