หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนสองพิทยาคม อาคาร 6 ห้องโสต 2 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
-
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนสองพิทยาคม อาคาร 6 ห้องโสต 2 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
-
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนสองพิทยาคม อาคาร 4 ห้องโสต 1 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
-
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนสองพิทยาคม อาคาร 4 ห้องโสต 1 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
-
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสองพิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
-
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสองพิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
-
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสองพิทยาคม หอประชุม 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
-
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสองพิทยาคม หอประชุม 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
-
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนสองพิทยาคม เวทีลานวิถีพุทธ (หลังเรือนพยาบาล) 19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
-
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนสองพิทยาคม เวทีลานวิถีพุทธ (หลังเรือนพยาบาล) 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]