หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ อาคาร 6 ห้อง 631-633 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
-
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ อาคาร 6 ห้อง 635-637 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
-
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ อาคาร 4 ห้อง 431 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
-
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง โสตทัศนศึกษา 1 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
-
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ อาคาร 6 ห้อง 657-658 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
-
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ อาคาร 6 ห้อง 655-656 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
-
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ อาคาร 6 ห้อง 666-667 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
-
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ อาคาร 6 ห้อง 668-669 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
-
9 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนป่าไม้ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 1 ชั้น 1 ห้อง หอประชุมตรีเทพ 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
-
10 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ อาคาร 9 ห้อง ห้องโสต 2 ชั้น 1 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
-
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ อาคาร 6 ห้อง 638-639 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
-
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 1 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
-
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมน้ำเพชร 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
-
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ อาคาร 6 ห้อง 651-653 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
-
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ อาคาร 6 ห้อง 651-653 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
-
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ อาคาร 6 ห้อง 647-648 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
-
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ อาคาร 6 ห้อง 645-646 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]