หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.เชียงราย 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 298 โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ 1 8 3
2 299 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 20 54 35
3 300 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 3 3 3
4 301 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 6 27 10
5 302 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 51 243 88
6 303 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 4 15 9
7 304 โรงเรียนสันติวิทยา 1 1 1
8 305 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 42 109 67
9 306 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 5 12 8
10 307 โรงเรียนหัวยสักวิทยาคม 6 21 8
11 308 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 3 24 6
12 309 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 0 0 0
13 310 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 2 4 3
14 311 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 21 36 28
15 312 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 1 3 1
16 313 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1 1 1
รวม 167 561 271
832

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]