หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.เชียงราย 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 314 โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า 1 3 2
2 315 โรงเรียนนครวิทยาคม 18 30 24
3 316 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 2 3 3
4 317 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 10 27 14
5 318 โรงเรียนพานพิทยาคม 50 108 75
6 319 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 6 22 11
7 320 โรงเรียนวัฒนศึกษา 2 5 2
8 321 โรงเรียนวาวีวิทยาคม 8 12 10
9 322 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 10 83 28
10 323 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 15 46 25
11 324 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 7 17 8
12 325 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 12 68 25
รวม 141 424 227
651

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]