หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.เชียงราย 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 326 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 2 6 2
2 327 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 3 18 7
3 328 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 7 11 8
4 329 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 6 51 9
5 330 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 2 6 4
6 331 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 2 8 3
7 332 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 8 12 9
8 333 โรงเรียนพรพิกุลพิทยา 2 7 4
9 334 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 5 13 7
10 335 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 5 12 9
11 336 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 4 4 4
12 337 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 12 47 17
13 338 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 13 33 19
14 339 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 18 48 23
15 340 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 45 202 90
รวม 134 478 215
693

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]