หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.เชียงราย 4]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 341 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 2 12 4
2 342 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 4 41 13
3 343 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 11 23 15
4 344 โรงเรียนพญาเม็งราย 13 30 14
5 345 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 3 8 5
6 346 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 12 15 14
7 347 โรงเรียนวัดอำมาตย์วิทยา 1 3 1
8 348 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 3 4 4
9 349 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 18 60 31
10 350 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 4 7 6
11 351 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 43 180 83
12 352 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 10 36 22
13 353 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 12 32 17
14 354 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 4 9 7
รวม 140 460 236
696

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]