หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 459 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 17 53 26
2 460 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 13 43 21
3 464 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 40 112 59
4 465 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 16 83 28
5 468 โรงเรียนสันกำแพง 23 66 30
6 470 โรงเรียนหอพระ 6 46 11
7 475 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 5 15 7
8 461 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 13 67 19
9 462 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 8 13 9
10 463 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(มัธยม) 4 12 6
11 466 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 0 0 0
12 467 โรงเรียนวิชัยวิทยา 3 3 3
13 469 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา 2 32 6
14 471 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน 1 1 1
15 472 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา เชียงใหม่ 1 1 1
16 474 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 1 1
17 476 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 4 13 5
18 473 โรงเรียนเมตตาศึกษา 2 4 2
รวม 159 565 235
800

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]