หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 062 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 31 99 41
2 063 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 26 74 39
3 065 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 15 36 23
4 066 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 29 86 40
5 067 โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม 1 28 2
6 069 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 13 43 22
7 070 โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม 3 4 4
8 071 โรงเรียนแม่แตง 11 58 26
9 068 โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม 5 9 7
10 064 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 6 13 10
รวม 140 450 214
664

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]