หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 073 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 4 13 7
2 074 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 24 73 39
3 081 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 8 30 16
4 083 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 9 19 13
5 084 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 8 21 11
6 086 โรงเรียนไชยปราการ 15 34 21
7 072 โรงเรียนฉื้อจี้ 3 3 3
8 075 โรงเรียนรังษีวิทยา 19 35 23
9 076 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 4 5 4
10 078 โรงเรียนศีลรวี 1 3 2
11 080 โรงเรียนสายอักษร 5 6 5
12 082 โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 5 9 5
13 085 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 16 45 22
14 077 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 17 82 38
15 079 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 6 59 16
รวม 144 437 225
662

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]