หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 6]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 017 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง 2 5 4
2 018 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ 4 8 6
3 016 โรงเรียนจอมทอง 43 156 74
4 022 โรงเรียนแม่แจ่ม 47 138 81
5 021 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่แจ่ม 3 48 9
6 020 โรงเรียนวัดกู่สันหนองพิทยา 2 4 2
7 019 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 32 96 51
รวม 133 455 227
682

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]