หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.ตาก 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 240 โรงเรียนตากพิทยาคม 31 79 48
2 241 โรงเรียนถนอมราษฏร์บำรุง 2 2 2
3 242 โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 2 6 2
4 243 โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 3 5 4
5 244 โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร" 10 36 15
6 245 โรงเรียนผดุงปัญญา 32 85 50
7 246 โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม 6 13 10
8 248 โรงเรียนวังประจบวิทยาคม 4 9 6
9 249 โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม 1 1 1
10 250 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม 5 12 8
11 251 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 11 51 23
12 252 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 3 5 3
13 247 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 29 82 51
รวม 139 386 223
609

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]