หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.ตาก 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 130 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 6 23 13
2 131 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 2 9 4
3 132 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 3 3 3
4 133 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 9 102 27
5 128 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 4 9 6
6 129 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 8 9 8
7 134 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 11 38 18
8 137 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 57 199 105
9 139 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 10 21 17
10 141 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 5 7 5
11 142 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 3 4 4
12 143 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 3 6 5
13 144 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 14 56 24
14 135 โรงเรียนภัทรวิทยา 5 12 6
15 136 โรงเรียนราษฎร์วิทยา 6 8 8
16 138 โรงเรียนอิสลามศึกษา 1 3 2
17 140 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 8 29 15
รวม 155 538 270
808

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]