หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.นครสวรรค์ 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 554 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 24 56 38
2 555 โรงเรียนนครสวรรค์ 54 147 82
3 556 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 15 44 26
4 557 โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 2 11 4
5 559 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 5 13 9
6 561 โรงเรียนพระบางวิทยา 7 21 14
7 563 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 40 218 78
8 566 โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ 4 15 9
9 567 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 7 53 18
10 569 โรงเรียนโกรกพระ 7 37 17
11 558 โรงเรียนปวีณาวิทยา 1 1 1
12 560 โรงเรียนพยุหะวิทยา 1 1 1
13 562 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 3 7 5
14 568 โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 3 5 5
15 570 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 4 20 5
16 564 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ 1 1 1
17 565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 1 8 3
รวม 179 658 316
974

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]