หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 178 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา 3 26 9
2 179 โรงเรียนนาน้อย 11 21 16
3 180 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 9 23 14
4 182 โรงเรียนน่านนคร 4 12 6
5 183 โรงเรียนน่านประชาอุทิศ 1 1 1
6 184 โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 2 2 2
7 185 โรงเรียนบ้านหลวง 6 20 11
8 187 โรงเรียนศรีนครน่าน 2 5 3
9 188 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 48 154 76
10 189 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 37 101 56
11 190 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 6 17 10
12 191 โรงเรียนสา 24 107 43
13 192 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมัง 1 2 1
14 193 โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี 3 24 9
15 194 โรงเรียนแม่จริม 1 1 1
16 181 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 3 7 4
17 177 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 2 2 2
18 186 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ 7 49 16
รวม 170 574 280
854

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]