หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.พะเยา 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 365 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 5 19 13
2 366 โรงเรียนจุนวิทยาคม 11 15 12
3 367 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 11 49 20
4 368 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 15 40 23
5 370 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 13 24 18
6 371 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 13 27 19
7 372 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 3 10 5
8 373 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 12 32 19
9 374 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 55 215 93
10 375 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 13 31 16
11 369 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 0 0 0
รวม 151 462 238
700

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]